Poderi Luigi Einaudi Az. Agricola Srl
Borgata Gombe 31 – Cascina Tecc – 12063 Dogliani (Cn) Italy


Ownership
Matteo Sardagna Einaudi
matteo@poderieinaudi.com

International Sales and Public Relations
Lorenza Abbona
lorenza@poderieinaudi.com 

Poderi Einaudi – Accomodation
Lorenza Abbona
tel. +39.0173.70191
mob. +39.346.5277654
lorenza@poderieinaudi.com

Guest Quarters – Accommodation
Elvira ed Elena Raimondi
tel. +39.0173.70414
fax +39.0173.742017
info@relaiseinaudi.com

Administration
Giorgio Franco – Peirone Roberta
tel. +39.0173.70191
fax +39.0173.742017
amministrazione@poderieinaudi.com