Contacts

Poderi Luigi Einaudi Az. Agricola Srl
Borgata Gombe, 31/32 – 12063 Dogliani (Cn) Italy


Ownership
Matteo Sardagna Einaudi
matteo@poderieinaudi.com

International Sales and Public Relations
Lorenza Abbona
tel. +39.0173.70191
mob. +39.346.5277654
lorenza@poderieinaudi.com

Poderi Einaudi – Public Relations Manager
Vittoria Abbona
tel. +39.0173.70191
mob. +39.346.5277654
vittoria@poderieinaudi.com

Guest Quarters – Accommodation
Elvira and Simona Raimondi
tel. +39.0173.70414
fax +39.0173.742017
info@relaiseinaudi.com

Administration
Giorgio Franco – Peirone Roberta – Paolo E. Lunardi
tel. +39.0173.70191
fax +39.0173.742017
amministrazione@poderieinaudi.com

Winery Tours
visite@poderieinaudi.com